ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tartalom

 1. Szolgáltató megnevezése: 3
 2. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma 3
 3. A TECH ARCHITECTS KFT. szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei 4
 4. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése 5
 5. A Megrendelés lépései 5
 6. Megrendelő kötelezettségei 6
 7. Szolgáltató kötelezettségei 7
 8. A szolgáltatási díj 7
 9. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés 7

9.1. Elállási/Felmondási jog 7

A természetes személy Megrendelő elállási és felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeltben foglaltak szerint gyakorolhatja. 8

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye 9

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 9

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén 10

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 12

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 13

9.2. A Szerződés megszűnése jogi személy megrendelő esetében 15

 1. Teljesítés 16
 2. Egyéb rendelkezések 16
 3. Fogalmak 17
 4. Jogviták rendezése 17

 

 • Szolgáltató megnevezése:

Cégnév:

TECH ARCHITECTS Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

8315 Gyenesdiás, Faludi utca 30.

Cégjegyzékszám:

20-09-078212

Adószám:

27843833-2-20

Képviseli:

Lugosi Zsolt

e-mail:

info@felmerespontosan.hu

Tárhely Szolgáltató adatai:

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

 
 

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em 241.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

 

Adószám: 14571332-2-42

 

Képviseli:

 

e-mail: info@tarhely.eu

 

 

 • Az Általános Szerződési Feltételek tartalma


Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön az TECH ARCHITECTS Kft. (a továbbiakban, mint Szolgáltató) és annak – https://www.felmerespontosan.hu/ címen elérhető szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a továbbiakban együtt, mint Felek között. 

Az ÁSZF a Felek között létrejövő, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja, és magára érvényesnek veszi a https://www.felmerespontosan.hu/ által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

 • A TECH ARCHITECTS Kft. szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei

A Szolgáltató a https://www.felmerespontosan.hu/ szolgáltatást igénybe vevő Megrendelőnek 3D Lézerszkennelési, műemléki és egyéb épületfelmérési szolgáltatást és weboldalon megtalálható termékek kereskedelmét biztosítja.

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Online ügyintézés. A Szolgáltató a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Megrendelő köteles a weboldalon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódni. 

Tájékoztatás. A Szolgáltató megrendelési folyamat során és a szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Megrendelő teljes körű tájékoztatását. A Megrendelő részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó tájékoztató jellegű elektronikus üzeneteket küld Megrendelő részére: 

banki átutalás esetén:

 • visszaigazoló e-mail, amely tartalmazza a számlát.
 • Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek. 
 • Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy ezek pótlását az info@felmerespontosan.hu e-mail címen kérheti.

Ügyfélszolgálat. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a termék/szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató elektronikus levelezési rendszer keretében az info@felmerespontosan.hu e-mail címen ügyfélszolgálati tevékenységet lát el.

A Szolgáltató egyéb online Szolgáltatást e körben nem végez.

 • A szolgáltatási díjak kiegyenlítése


A Megrendelő köteles az általa megrendelt termékek/szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiakban részletezett módon:

 • banki átutalás
 • Fizetés közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára.

A megrendelés leadása után 24 órán belül a megadott e-mail címre a Szolgáltató számlát küld. A számla tartalmazza a megrendelt termék/szolgáltatás megnevezését, a termék/szolgáltatás árát, a Megrendelő és a Szolgáltató adatait. 

 1. Szolgáltató fizetés esetén az összeg beérkezését azonnal nyugtázza, a megrendelt szolgáltatás teljesítését haladéktalanul megkezdi.
 • A Megrendelés lépései

A https://felmerespontosan.hu/ oldalon a Megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött. 

Az oldalra érkezve a Megrendelő a következő Szolgáltatások közül választhatja ki a számára legkedvezőbbet:

 • 3D LÉZERSZKENNELÉS
 • ÉPÜLETFELMÉRÉS
 • MŰEMLÉKI ÉPÜLETEK FELMÉRÉSE

Az oldalra érkezve a Megrendelő különböző Termékek közül választhatja ki a számára legkedvezőbbet.

A termék vagy szolgáltatás díja minden esetben egyedileg meghatározott, erre tekintettel az oldal ajánlatkérési lehetőséget biztosít, a Megrendelő részére, mely során a következő adatok magadása szükséges:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Ezt követően a Vevő a „Küldés” gomb megnyomásával véglegesítheti ajánlatkérését.

Az ajánlatkérés elküldését követően a Szolgáltató, munkanapokon 24 órán belül a Megrendelő által megadott e-mail címre árajánlatot küld. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy Szolgáltató kizárólag az általa kért, tevekénységgel összefüggő valamennyi információ átadását követően küldi meg árajánlatát. 

A Szolgáltató az árajánlat küldését követően a Megrendelő által megadott telefonszámon az árajánlat megérkezésről telefonon érdeklődik Megrendelőtől. 

A Szolgáltató az árajánlat küldését követően a Megrendelő által megadott e-mail címre a Szolgáltató tevékenységével összefüggő tájékoztató üzenetet küld Megrendelő részére a Megrendelő által megadott e-mail címre. A tájékoztató jellegű üzenetek személyes adatokat nem tartalmaznak. 

Ezen kívül a megrendelő a weboldalon visszahívást kérhet a Szolgáltatótól, melyhez a következő adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Telefonszám

A visszahívás kérése a „Küldés” gomb megnyomásával véglegesíthető. Ezt követően Szolgáltató legfeljebb munkaidőben 12 órán belül visszahívja megrendelőt.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a visszahívás alkalmával árajánlat adására nem kerül sor, a visszahívás kizárólag tájékoztatás jellegű. 

 • Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a megadott e-mail címre felek jogviszonyában bekövetkezett változásokról. Megrendelő jogosult a fent megadott e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

 

 • Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató garantálja, hogy a termékek/szolgáltatások megrendeléskori árát nem változtatja meg. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a szolgáltatás igénybevételekor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, a szolgáltatást felfüggessze. Megrendelő e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerinti adatokat, az ott meghatározott módon és céllal kezeli.

 • A szolgáltatási díj

A Szolgáltatás díja tekintettel a Szolgáltatás jellegére, minden esetben egyedileg meghatározott. A Szolgáltatás díjának pontos meghatározására egyedi árajánlat kérése útján van mód. 

 • A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

A Szerződés megszűnik:

 • Teljesítéssel
 • Megrendelő elállásával/felmondással
 1.  Elállási/Felmondási jog

A Szolgáltató felhívja a természetes és jogi személy Megrendelő figyelmét, hogy a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát. 

A természetes személy Megrendelő elállási és felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeltben foglaltak szerint gyakorolhatja.

 1. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

 1. a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) az árunak,
 3. ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye

 1. § (1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 1. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
 2. a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 3. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

 1. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

(5) A fogyasztó személyes adatainak kezelése tekintetében a vállalkozás eleget tesz a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségeinek.

(6) A vállalkozás tartózkodik a fogyasztó által szolgáltatott vagy létrehozott, a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett, személyes adatoktól eltérő bármely tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom

 1. a) a vállalkozás által szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható,
 2. b) kizárólag a fogyasztónak a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik,
 3. c) a vállalkozás által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy
 4. d) a fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is használhatják.

(7) A (6) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak kivételével a vállalkozás a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól különböző tartalmat, amelyet a fogyasztó a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre.

(8) A fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat ingyenesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban lehívni.

(9) A szerződéstől való elállás esetén a vállalkozás – a (7) bekezdés sérelme nélkül – megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 1. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg az árut kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza az árut, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

 1. § A fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

25/A. § A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.

 1. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

 1. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
 2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
 3. aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
 4. ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;
 5. b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
 6. ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,
 7. bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy
 8. bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.
 9. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
 2. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 3. b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 4. c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 5. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
 6. e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 7. f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
 8. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 9. h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 10. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 11. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 12. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 13. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 14. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed.

(3) Az (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

 • A Szerződés megszűnése jogi személy megrendelő esetében

Jelen szerződés megszűnik

 • bármely fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • teljesítéssel,
 • törvényben meghatározott más esetben.

Jelen szerződés megszüntethető

 • Bármely fél jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli, indokolt nyilatkozattal felmondhatja.
 • A felek bármikor jogosultak jelen szerződést közös megegyezéssel megszüntetni.
 • Teljesítés

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését a szolgáltatást megrendelését követően ésszerű időn belül, haladéktalanul megkezdi. 

 • Egyéb rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltétel című dokumentum nyelve a magyar nyelv. 

A Szolgáltató az ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. Megrendelő a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a weboldalán található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet.

A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha a törvény az eltérést nem tiltja.

A felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét.

A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.

A szerződés módosítására a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor módosíthatja, ha ezt a szerződésben kikötötték, vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja.

A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a https://www.felmerespontosan.hu/ oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

A digitális adattartalom működését a Tárhely Szolgáltató végzi. A https://www.felmerespontosan.hu/ tűzfallal védett. Az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésekre továbbá a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességérre a Tárhely Szolgáltató szabályai irányadók.

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Megrendelő nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. 

A Megrendelő a szerződési nyilatkozatának megtételekor a kifejezetten tudomásul veszi, hogy annak megtétele fizetési kötelezettséget von maga után. 

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő kijavítására a info@felmerespontosan.hu e-mail címre történő jelzéssel van mód. 

 • Fogalmak

 1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

 

 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
 • Jogviták rendezése 

Amennyiben Szolgáltató és természetes személy Megrendelő között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződnek, a természetes személynek minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva természetes személy Megrendelő számára.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló Megrendelő és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: http://www.bekelteteszala.hu/

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A természetes személy Megrendelő a lakóhelye/tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a Megrendelői jogvita rendezése érdekében: 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszám: +36-72/507-154; 20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: 46/501-090 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36-62/554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22/510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levélezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Telefonszám: 20/373-2570

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefonszám: 06-32-520-860

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu,

www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefonszám: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-000; 06-82-501-026

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; 

monus.greta@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

E-mail: bea@vmkik.hu

Telefonszám: 30/9566-708

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-814-121; 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: http://www.bekelteteszala.hu/

Jogszabályhely: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet. 

 

TECH ARCHITECTS Korlátolt Felelősségű Társaság

8315 Gyenesdiás, Faludi utca 30.

 1. sz. melléklet

Elállási Nyilatkozat természetes személy Megrendelő részére

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékek/szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződés megnevezése:

Termék/Szolgáltatás pontos megjelölése:

Szerződéskötés időpontja:

A Megrendelő neve:

A Megrendelő címe:

Termék/Szolgáltatás díjának visszatérítését a következő bankszámlára kérem:

Bank Neve:

Bankszámla jogosultja:

Bakszámla száma:

Kelt:

Megrendelő aláírása